Katarzyna Celek
portfolio
Maluję momenty zobaczone tylko przez chwilę, lub motywy wielokrotnie oglądane, które nie dają o sobie zapomnieć. W obrazach staram się pokazać siłę natury
i człowieka, która ma moc tworzenia i niszczenia. Malowanie jest dla mnie podróżą poprzez żywioł wody i ziemi, poprzez dzień i noc.

Dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Leszka Misiaka ASP Kraków 2013.
Od 2013 środowiskowe studia doktoranckie ASP Kraków.