Katarzyna Celek
portfolio
 

Dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Leszka Misiaka ASP Kraków.